Ibèrics

 

1/1
Pernil Ibèric de bellota denominació d'origen


Pernil ibèric de bellota denominació d'origen Dehesa de Extremadura.

1/1
Pernil Ibèric de bellota 


Pernil ibèric de bellota procedent de les terres d'Extremadura

1/1
Pernil ibèric de cebo


Pernil ibèric de cebo procedent de les terres d'Extremadura

1/1
Espatlla ibèrica de bellota denominació d'origen


Espatlla ibèrica de bellota denominació d'origen Dehesa de Extremadura

1/1
Espatlla ibèrica de cebo


Espatlla iberìca de cebo procedent de les terres d'Extremadura

1/1
Xoriço ibèric 


Xoriço ibèric procedent de les terres d'Extremadura

1/1
Salxitxo ibèric


Salxitxo ibèric procedent de les terres d'extremadura 

1/1
Llom ibèric


Canya de llom ibèric procedent de les terres d'extremadura

1/1
Morcon ibèric


Morcon ibèric procedent de les terres d'extremadura 

1/1
Salxitxo ibèric llescat


Salxitxo ibèric llescat i envasat procedent de les terres d'extremadura